Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Δομημένη καλωδίωση
Στα σύγχρονα κτίρια επιχειρήσεων με πολλές θέσεις εργασίας η κάθε θέση πρέπει να είναι λειτουργική και να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για επικοινωνία και μηχανογραφική υποστήριξη. Κατά συνέπεια για κάθε θέση εργασίας σε ένα κτίριο επιχείρησης θα πρέπει να προβλέπεται αναμονή σύνδεσης τηλεφώνου με πολαπλές δυνατότητες (εξωτερική σύνδεση, ενδοεπικοινωνία κ.λ.π) καθώς και αναμονή σύνδεσης για ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες σύνδεσης με κεντρικό υπoλογιστή (server), με περιφερειακές συσκευές (fax, printer κ.λ.π) καθώς και με δίκτυο παροχής υπηρεσιών internet.
 
Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος που ορίζεται ως σύστημα ή δίκτυο δομημένης καλωδίωσης και αποτελείται απο ειδικούς εξοπλισμούς διανομής σήματος (κατανεμητές - patch panel, racks, τηλεφωνικό κέντρο κ.λ.π) καθώς και απο ειδικά δίκτυα καλωδιώσεων μέσω των οποίων τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποκτούν την δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με αλλα περιφερειακά συστήματα καθώς και με τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Επικοινωνιών (Metropolitan Area Network - MAN) και τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Network - WAN).
 
Εγκατασταση δομημενης καλωδιωσης
 
Τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης αποτελούν σήμερα το σημαντικότερο παράγοντα της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας για κάθε επιχείρηση, αφού πέραν των δυνατοτήτων και των επιδόσεων του μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τα δίκτυα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία, την ταχύτητα της μεταφοράς των δεδομένων και στην σωστή και σύγχρονη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.
 
Ένα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα δομημένης καλωδίωσης που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό και καλωδιώσεις και θα έχει μετρηθεί και πιστοποιηθεί με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, εξασφαλίζει για την κάθε επιχείρηση γρήγορες και ασφαλείς επικοινωνίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των λειτουργιών της και καθιστώντας την πρωτοπόρα στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 
Η  ΕΡΓΟΨΥΚΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ που εδρεύει στον στην οδό Πλαπούτα και Ροδοπόλεως, στο Ελληνικό και στη Σάμο στον Μαραθόκαμπο, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία καθώς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αποτελούμενο απο Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ειδικούς τεχνικούς δικτύων καθώς και εξειδικευμένους στο αντικείμενο αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάστες, δίνει την δυνατότητα σε εταιρείες και παντός είδους επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα άριστα σχεδιασμένο, σωστά κατασκευασμένο και πιστοποιημένο αξιόπιστο σύστημα δομημένης καλωδίωσης, αναλαμβάνοντας την μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και την πλήρη εγκατάσταση, μέτρηση και πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων.