Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Μελέτες
 
Η ΕΡΓΟΨΥΚΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ που εδρεύει στην οδό Πλαπούτα και Ροδοπόλεως, στο Ελληνικό και στη Σάμο στον Μαραθόκαμπο, διαθέτοντας πολλά χρόνια εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού και της μελέτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές μελέτες για κάθε είδους και μεγέθους κτηριακό, βιομηχανικό ή ενεργειακό έργο. 

Η ΕΡΓΟΨΥΚΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης από την πιό απλή έως και την πιο σύνθετη και απαιτητική εφαρμογή εκπονώντας ηλεκτρολογικές μελέτες που αφορούν όλους τους γνωστούς τύπους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως :
 • Συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιριακών έργων (φωτισμός - κίνηση – συμβατικός αυτοματισμός).
 • Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κίνηση και εφαρμογές συμβατικού αυτοματισμού καθώς και αυτοματισμού με PLC).
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας - αλεξικέραυνα - συστήματα προστασίας από υπερτάσεις.
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης.
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (δίκτυα υπολογιστών, δομημένη καλωδίωση, οπτικές ίνες, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, κάμερες, CCTV, συστήματα ήχου μονοφωνικά P.A ανακοινώσεων και στερεοφωνικά, θυροτηλέφωνα, θυροτηλεόραση, κεντρική και δορυφορική κεραία, συστήματα ελέγχου εισόδου, access control κ.λ.π).
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τύπου bus - έξυπνο σπίτι τεχνικής EIB/KNX .
 • Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την σύνδεση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες κ.λ.π.)
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων γείωσης (θεμελιακή γείωση, περιμετρική γείωση, τριγωνικές γειώσεις, γειώσεις τύπου X με πλάκες κ.λ.π).
Η μελέτη και ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οιανδήποτε έργου έχει ως βασικούς σκοπούς :
 • Την πλήρη αποτύπωση σε σχέδια των σημείων όλων των ηλεκτρικών καταναλώσεων και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτιστικά, ρευματοδότες, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικές συσκευές και κινητήρες, μετρητές, μετασχηματιστές, εξοπλισμός συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π) καθώς και των σημείων των συσκευών ασφαλείας (εξοπλισμός συστημάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, εξοπλισμός συστημάτων πυρασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εξοπλισμός δομημένης καλωδιώσης κ.λ.π.).
 • Τον υπολογισμό και την επιλογή των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων για την διασύνδεση του παραπάνω αναφερόμενου εξοπλισμού.
 • Την πλήρη αποτύπωση σε σχέδια των διαδρομών των ηλεκτρικών καλωδιώσεων καθώς και του τρόπου κατασκευής και προστασίας των ηλεκτρικών δικτύων.
 • Τον υπολογισμό και την επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού προστασίας, ασφαλείας και αυτοματισμού και τον σχεδιασμό των ηλεκτρικών πινάκων διανομής φορτίων, κίνησης και αυτοματισμού.
 • Τον σαφή προσδιορισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού καιι υλικών.
 • Την περιγραφή του απαιτούμενου τρόπου κατασκευής των εγκαταστάσεων.
Η εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης σύμφωνα με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ. Είναι όμως επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή κάθε σοβαρού ηλεκτρολογικού έργου, ανεξάρτητα αν για αυτό απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας ή όχι καθώς μόνο μέσω μιας αξιόπιστης ηλεκτρολογικής μελέτης είναι δυνατόν να κατασκευαστούν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ....